گلوبال تایمز: رسانه‌های آمریکایی سفر بلینکن را با تحریف حقایق پوشش دادند


تهران- ایرنا- روزنامه اینترنتی گلوبال تایمز با انتقاد از نحوه پوشش خبری آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به پکن توسط رسانه‌های آمریکایی نوشت که این رسانه‌ها برای نشان دادن احساسات خود، دست به تحریف واقعیت‌ها می‌زنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85145527/%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82