کره شمالی : پیونگ یانگ از حاکمیت روسیه در برابر شورشیان حمایت می کند


تهران- ایرنا- معاون وزیر خارجه کره شمالی یکشنبه شب در دیدار با سفیر مسکو اعلام کرد که از هرگونه تصمیم رهبری روسیه برای مقابله با شورش اخیر حمایت می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151456/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA