مقام پارلمانی پاکستان: تهران و اسلام‌آباد در مسیر احیای مناسبات اقتصادی گام برمی‌دارند


تهران- ایرنا-رئیس کمیسیون دفاعی مجلس سنای پاکستان رویدادهای نمایشگاهی مشترک با جمهوری اسلامی ایران را موجب گسترش همکاری‌ها و ایجاد فرصت‌های بهتر تجاری برای دو کشور دانست و تاکید کرد: تهران و اسلام‌آباد در مسیر احیای مراودات با تمرکز بر منافع مشترک گام برمی‌دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84865984/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA