تعداد مبتلایان به ویروس آبله میمون در سنگاپور به ۱۶ نفر رسید


تهران-ایرنا- وزارت بهداشت سنگاپور اعلام کرد با ثبت یک بیمار جدید تعداد مبتلایان به ویروس آبله میمون در این کشور به ۱۶ نفر رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84866338/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A2%D8%A8%D9%84%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B6-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF