ادامه اعتصاب کامیون‌داران کره جنوبی؛ اختلال در سیستم حمل و نقل

در همین حال، اتحادیه کامیون داران و دولت توافق کرده اند عصر روز دوشنبه برای اولین بار از زمان آغاز اعتصاب ها، مذاکره کنند.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری یونهاپ، کامیون داران کره جنوبی روز پنجشنبه اعتصاب های سراسری خود را شروع کردند که دومین اعتصاب آنها در سال جاری در کمتر از شش ماه است.

معترضان از دولت می خواهند قوانین موقتی را برای تضمین حداقل نرخ حمل و نقل تمدید کند. این قوانین پایان سال جاری منقضی می شود.

این اعتصاب سراسری، اختلالات عمده ای در عرضه صنایع سیمان و فولاد ایجاد کرد و به این نگرانی دامن زد که اختلالات عرضه ممکن است باعث توقف ناگهانی فعالیت بسیاری از مراکز ساخت و ساز شود.

بسیاری اما شانس موفقیت این مذاکرات را اندک می بینند، زیرا دولت همچنان در مورد دائمی کردن سیستم نرخ حمل و نقل چنانچه که مورد درخواست اعتصاب کنندگان است، همچنان نظری منفی دارد.

دستکم پنج هزار و ۴۰۰ نفر از اتحادیه ۲۲ هزار نفری همبستگی کامیون داران در اعتصاب روز شنبه شرکت کردند.

اعتصاب های اخیر حدود شش ماه پس از پایان اعتصاب یک هفته ای اتحادیه کامیون داران در ماه ژوئن (خرداد) برگزار شد که باعث اختلالات و تأخیر گسترده در خدمات لجستیکی در سراسر کشور کره جنوبی شد و خسارات سنگینی به شرکت ها وارد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84953728/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84

یون سوک یول رئیس جمهوری کره جنوبی هشدار داده که دولت ممکن است از یک فرمان اجرایی برای وادار کردن کامیون داران معترض به بازگشت به کار استفاده کند.