اجلاس گروه ۲۰؛ اندونزی خواستار جلوگیری از تکرار «جنگ سرد» در جهان شد


تهران- ایرنا – « جوکو ویدودو » رئیس جمهوری اندونزی امروز سه شنبه در سخنرانی خود در اجلاس گروه ۲۰ خطاب به رهبران بزرگترین اقتصادهای جهان گفت نباید دنیا را تقسیم کنند و اجازه دهند دنیا ” جنگ سرد ” دیگری را تجربه کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84943331/%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B2%DB%B0-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1